Igno van Heijst

Igno van Heijst heeft ervaring met cliënten medezeggenschap in de ouderenzorg en is momenteel lid van een cliëntenraad van een revalidatiekliniek.

Van huis uit is Igno verpleegkundig docent. Hij heeft zo’n tien jaar opleidingen ontwikkeld en getoetst voor het Rode Kruis. Didaktiek is Igno dus niet vreemd! Opleidingen ontwikkelen en verbeteren geeft hem veel voldoening.

Igno zet zich graag in als lid van de klankbordgroep en zal met name zijn expertise op het vlak van didactiek hierbij inbrengen.

Rianne Kraal – Groenestein

Rianne Kraal-Groenestein is werkzaam als ambtelijk secretaris voor de Centrale Cliëntenraad van een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Een adviserende en verbindende rol is Rianne op het lijf geschreven!

Rianne is na het behalen van haar Hbo-diploma gaan werken bij ’s Heeren Loo en heeft daar verschillende functies en rollen vervuld. Door de jaren heen heeft ze zich ontwikkeld als een ambtelijk secretaris die uitdagingen niet uit de weg gaat. Een van haar sterke kanten is het zien en benoemen van knelpunten en het bieden van oplossingen om de samenwerking tussen collegae ambtelijk secretarissen, cliëntcoaches, directie en cliëntenraden te verbeteren.

Rianne zet haar enthousiasme en organisatietalent graag in als voorzitter van de Adviescommissie ASC en hoopt daarmee bij te dragen aan de professionalisering van de beroepsgroep ambtelijk secretarissen cliëntmedezeggenschap.

Ineke Wachter – Zomerman

Ineke Wachter heeft (werk) ervaringen in de gezondheids- en welzijnssector. In combinatie met haar werkervaring als ambtelijk secretaris medezeggenschap in diverse settingen, beschikt zij over een brede basis om (centrale) cliëntenraden te ondersteunen en adviseren.

Momenteel is Ineke werkzaam als Ambtelijk Secretaris van een Regionale Cliëntenraad van een grote instelling in de ouderenzorg.

Accuraat werken, samenwerken met respect voor ieders inbreng, in combinatie met zorgvuldig afstemmen en communiceren vindt Ineke belangrijk.

Ineke is constructief kritisch en daarnaast oplossings- en resultaatgericht.

Haar open mind en professionele en servicegerichte houding zet Ineke graag in als lid van de klankbordgroep.