Jullie hebben gehoor gegeven aan onze oproep en je aangemeld! De ambtelijk secretarissen van cliëntenraden waren goed vertegenwoordigd bij de Expertbijeenkomsten in mei en juni, georganiseerd door FWG voor de functie van Ambtelijk Secretaris.

Betrokkenheid Ambtelijk Secretarissen bij Expertbijeenkomsten FWG

Deze bijeenkomsten maken deel uit van het periodieke functieonderzoek dat eens in de vijf jaar plaatsvindt door FWG. Tijdens de bijeenkomsten werd er volop gediscussieerd over de ontwikkelingen in ons vakgebied en de impact hiervan op onze functie. De gesprekken richtten zich vooral op de taken van een ambtelijk secretaris, de uitdagingen die we tegenkomen en de vaardigheden die nodig zijn om ons werk goed uit te voeren.

Samenvatting van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomsten:

  • Ontwikkelingen in het beroep: Ambtelijk secretarissen moeten vaak schakelen binnen complexe organisaties. Dit vraagt meer adviserend vermogen, maar ook vaardigheden in coaching en bemiddeling op zowel strategisch als tactisch niveau. Hierdoor verschuift de rol meer naar die van een “adviseur medezeggenschap” in plaats van alleen een ondersteuner.
  • Druk op de AS: Er ligt steeds meer druk op de ambtelijk secretaris, onder andere door strakke tijdsplanningen vanuit de organisatie en door een afname van het aantal raadsleden.
  • Solistische functie: Hoewel de functie vaak solistisch is, wordt ook ervaren dat de ambtelijk secretaris vaak de enige deskundige op het gebied van medezeggenschap binnen de organisatie is. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, die niet altijd in balans is met de beloning of het aanzien van de functie.
  • Verschillen per zorgorganisatie: Zoals bekend kwamen tijdens de bijeenkomsten de grote verschillen in functies naar voren, afhankelijk van het type zorgorganisatie. Bij een cliëntenraad in de GGZ en gehandicaptenzorg kan coaching een groot deel van de functie uitmaken, terwijl ondersteuning van een cliëntenraad in een ziekenhuis of VVT-organisatie weer andere vaardigheden vraagt. Het is daarom van belang dat er verschillende functieomschrijvingen voor ambtelijk secretarissen zijn.
  • Werken vanuit verschillende perspectieven: Werken als ambtelijk secretaris voor een ondernemingsraad (OR) of cliëntenraad (CR) betekent werken met respectievelijk medewerkers- of vrijwilligers. Dit vraagt een andere aanpak. Medewerkers kennen de organisatie goed, terwijl cliëntenraadsleden vaak vrijwilligers zijn die meer op afstand staan.

In het vervolg op deze bijeenkomsten zal verder onderzoek worden gedaan, onder andere door vervolggesprekken, het opvragen van functiemateriaal en rondleidingen door functionarissen op locatie. Daarna zullen er wijzigingen worden opgesteld en zal feedback worden gevraagd aan een gebruikersgroep. We kijken uit naar de volgende stappen in dit proces en de Beroepsorganisatie ASC heeft aangegeven hierbij nauw betrokken te willen zijn!


Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *