Functieomschrijving ASC

De taken van de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad kunnen variëren van secretariële hulp bij het opstellen van een agenda of het maken van de notulen tot ondersteuning bij pr beleid of het schrijven van een advies, tot coaching bij teambuilding tot leiding geven aan een ambtelijk secretariaat.

De rol van de ambtelijk secretaris kan variëren van schrijver tot coördinator tot coach tot trainer.

De positie van de ambtelijk secretaris is neutraal en onafhankelijk tijdens het overleg van de cliëntenraad met de bestuurder, de ambtelijk secretaris is geen lid van de cliëntenraad, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de cliëntenraad. De ambtelijk secretaris is door zijn/haar werkzaamheden de spil van de cliëntenraad; de constante factor binnen de cliëntenraad en het vaste aanspreekpunt.

In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris cliëntenraad zich met het volgende bezig:

  • secretariële ondersteuning bieden zoals agenda opstellen, informatie verzenden, verslag van de vergadering maken en adviezen van de cliëntenraad uitschrijven en archief beheer;
  • beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agendaonderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming;
  • informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de cliëntenraad (intern en extern);
  • jaarverslag opstellen;
  • bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;
  • vraagbaak voor (nieuwe) leden, bestuurder en anderen binnen de organisatie.

Functieomschrijving en functiewaardering

Wij hebben twee functieomschrijvingen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op jarenlange ervaring, input vanuit het werkveld en overleg met FWG Progressional People (Advies en onderzoeksbureau voor HR in de zorg). Wij zijn uitgegaan van een schaal 40 (MBO-niveau) en een schaal 50 (HBO-niveau).

Deze functieomschrijvingen zijn niet absoluut of definitief en kunnen natuurlijk aangepast, aangevuld of uitgebreid worden naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. De functie van Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is immers in opmars en in ontwikkeling.

Download hier twee uitgebreide functiebeschrijvingen voor de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 1 en 2

Download hier het Indelingsadvies van Fwg voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 1

Download hier het Indelingsadvies van Fwg voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 2

Functiewaardering

Om te beginnen: “Waardering zit niet alleen in geld!” Maar een passende (financiële) functiewaardering is natuurlijk wel belangrijk. In de praktijk valt dat lang niet altijd mee en is het soms nodig om op te komen voor je eigen belangen. Daarom hebben wij, samen met de aangesloten leden van Beroepsorganisatie ASC een stappenplan gemaakt met tips en trics en aandachtspunten voor als je ontevreden bent over je functiewaardering.

Stappenplan Functiewaardering Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad