Impressie en samenvatting Jubileumbijeenkomst Opleiding ASC 10 oktober 2023

Op 10 oktober vierden wij een feestje in verband met het 10-jarige jubileum van onze Opleiding Ambtelijk secretaris Cliëntenraad.

Speciaal voor deze gelegenheid vroegen wij Gert Blaas, van AndersDenkenAndersDoen om de inspiratiesessie ‘de Jakhals en de giraffe’ over verbindende communicatie, te komen houden. En wat was dat de moeite waard! Er werd gelachen én geleerd. Hieronder een impressie van de uitkomsten van de sessie:

Waar komen we vandaan? (mede dankzij de opleiding 😊)

 • “Van ALLEEN naar MET ELKAAR”
 • “Van junior naar senior”
 • “Ondersteuning was niet geregeld in de wet. Nu wel!”“Van secretariële ondersteuning uitgegroeid tot volwaardige meedenker/adviseur”.

Waar staan we nu?

 • “We delen kennis”
 • “We weten elkaar te vinden, ook na de opleiding!”
 • “We volgen intervisiebijeenkomsten”

Wat hebben we nodig in de toekomst?

 • Terugkomdagen, inspiratiesessies en intervisies
 • Zorgen zijn er over de facilitering van de cliëntenraden m.b.t. de ondersteuning. De borging van de ondersteunende en adviserende rol t.b.v een goed functionerende raad staat hiermee onder druk. We zijn als ASC geen “luxe product” ; het is een wettelijk recht om als cliëntenraad goed ondersteund te worden!
 • Veranderende zorgmarkt (ambulantisering) en ontwikkelingen. Hoe bereik je een achterban die veelal thuis woont ?
 • Zorgen om de bemensing van de raden. Hoe “realistisch” is het om het allemaal volgens de wet te verwezenlijken? Kunnen we andere structuren toepassen (hybride raden/ platformen/ incidentele panels)? Dit is ook een aandachtspunt voor de evaluatie van de WMCZ2018.
 • Verbinding met andere medezeggenschapsorganen zoals OR, VAR.
 • Ontwikkelingen van cliëntenraden die samenwerken in de regio. Hoe vindt hierin de ondersteuning plaats

Welke behoeften is er aan scholing/opleiding/ deskundigheidsbevordering

Zie hier het vervolg op deze bijeenkomst in de vorm van een training over Verbindende Communicatie, door Gert Blaas:


Impressie en samenvatting Jubileumbijeenkomst Opleiding

Misschien ook interessant

Positioneren en Profileren als ASC

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad en Toekomstbestendige cliëntenraden

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *