Bemiddeling en Detachering Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Om cliëntenraden nog beter te kunnen helpen aan de juiste ondersteuning werkt NCZ samen met OR-Ondersteuning.

Samenwerking OR-Ondersteuning en NCZ

OR-ondersteuning en het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) hebben hun expertise gebundeld om zowel cliëntenraden te helpen bij hun zoektocht naar de juiste ondersteuning, als ambtelijk secretarissen te helpen bij het vinden van een interessante opdracht of baan.

Waar NCZ middels Beroepsorganisatie ASC de expertise en ervaring in huis heeft om de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad te coachen, trainen en/of opleiden heeft OR-Ondersteuning jarenlange expertise en ervaring met het bemiddelen en detacheren van de beroepsgroep Ambtelijk Secretarissen. Met deze samenwerking is een win-win situatie ontstaan voor alle partijen. Cliëntenraden krijgen passende, professionele en onafhankelijke ondersteuning en Ambtelijk Secretarissen krijgen goede arbeidsvoorwaarden én gaan deel uitmaken van een expertisenetwerk en krijgen gerichte inhoudelijke ondersteuning bij hun werk.

OR-ondersteuning

OR-ondersteuning is uitzendbureau en intermediair voor de medezeggenschap. Al ruim 15 jaar leveren wij snel en doeltreffend ondersteuning op maat voor uw cliëntenraad, ondernemingsraad, medezeggenschapsraad en examen-/toetscommissies.

Bij OR-ondersteuning staan ruim 900 medezeggenschapsprofessionals ingeschreven. Ambtelijk secretarissen, adviseurs medezeggenschap, coaches of notulisten; ervaren tot zeer ervaren; verspreid over het hele land.

Kijk wat OR-ondersteuning bij professionele en onafhankelijke ondersteuning voor uw cliëntenraad kan betekenen.

Bemiddeling en detachering

Beroepsorganisatie ASC

Beroepsorganisatie ASC is een onderdeel van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en wil bijdragen aan nog meer erkenning en een nog betere inbedding in de zorg, van het beroep Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.
Door middel van een gecertificeerde beroepsopleiding, belangenbehartiging, kennisdeling en advies en ondersteuning.

Om het recht op ondersteuning voor (centrale) cliëntenraden, ook écht tot zijn recht te laten komen, is er nog veel te doen.

ASC is graag kartrekker van de beroepsorganisatie waar groei, door ontwikkeling en kennisdeling centraal staan.

Bemiddeling en detachering