Wie zijn wij?

Wij zijn een laagdrempelige, toegankelijke en bereikbare netwerkorganisatie. Wij zijn vertrouwd met- en hebben praktische kennis van- het beroep ASC en weten wat het beroep zo uniek maakt!

Wij zijn er als:

 • Ontwikkelaar van het beroep ASC.
 • Vangnet, helpdesk en consultant.
 • Inspirator met passie voor het vak.
 • Belangenbehartiger voor betere functieomschrijving, waardering en inschaling van het beroep.
 • Vergroter van het aanzien en de (h)erkenning van het vak.
 • Opleider voor betere ontwikkeling van de kwaliteit en de continuïteit van cliëntenraden in de zorgsector.

Wat doen wij?

 • Werving en selectie bemiddeling.
 • Opleiding, training, coaching, intervisie.
 • Kennisbevordering en kennisdeling.
 • Belangenbehartiging bij stakeholders.
 • Aanzien en erkenning vergroten.
 • Functieprofielen bestendigen
 • Functiewaarderingen verbeteren
 • Interne geschillen beslechten.

Doe je mee?

Door aan te sluiten bij ASC maak je deel uit van een kennis-en leernetwerk, denk je mee en heb je inbreng op de ontwikkeling van jouw eigen functie en die van je vakcollega’s.
Maar bovenal draag je bij aan het doel om cliëntenraden in de zorg in hun kracht te zetten en daarmee het cliëntenbelang in de zorg centraal te stellen.

Beroepsorganisatie ASC is een onderdeel van stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ).